EL TEU FESTIVAL DE CONFIANÇA
EN DISSENY GRÀFIC I ART DIGITAL

Auditori Municipal de Terrassa
Carrer de Miquel Vives 2, 08222

***Condicions de la compra***

1. ACCÉS AL RECINTE
Per entrar al recinte hauràs de mostrar la teva entrada que serà escanejada per a la seva verificació. Hauràs d’identificar-te amb DNI en el cas que l’organització ho sol·liciti.

Un cop verificada l’entrada els participants se’ls hi entregarà una polsera que hauran de portar en tot moment en un lloc visible. Per poder accedir a les conferències s’haurà d’ensenyar la polsera al control d’accés. La polsera és personal i intransferible. Qualsevol persona que perdi o malmeti o intercanvii la seva polsera no podrà tornar a accedir al recinte.


L’Organització es reserva el dret d’admissió a l’esdeveniment. Tanmateix, l’exercici d’aquest no comportarà, en cap cas, la denegació d’accés al portador per raons de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra circumstància o condició personal o social.

Les condicions d’accés poden quedar modificades i afectades en qualsevol moment per directrius sanitàries.

2. TERMES I CONDICIONS GENERALS DE LA COMPRA DE TIQUETS
Totes les entrades són generals i sense seient propi. Els assitents podran seure on vulguin dins dels seients disponibles.


L'ús de la mascareta no és obligatori.

En cas de limitació de l'aforament del recinte a instància o recomanació de les institucions sanitàries, o altres organismes com a mesura respecte al Covid-19, l’Organització informarà com més aviat possible i retornarà, en el termini de 14 dies, l'import íntegre abonat.

Un cop adquirida l’entrada, només es podrà tramitar la devolució en cas de cancel·lació o canvi de dates del festival. Tot i que, es pot exercir el dret al desistiment durant 14 dies després de la compra de l’entrada.

En cas de tramitar la devolució de l’entrada, la devolució serà del cost de l’entrada i les despeses de gestió. En cap cas inclourà l’import de l’hotel, vols, etc.

En cas de cancel·lació o canvi de dates de l’esdeveniment, el comprador podrà sol·licitar l’abonament en un termini no superior a 30 dies des de la comunicació pública del fet. Es considerarà motiu de cancel·lació la suspensió de més del 50% del programa.

La suspensió es donarà per impossibilitat d'assistència de l'artista o artistes concertats per l'Organització. No es retornarà l’import de l’entrada en cas de cancel·lació per causes de força major no imputables a l’Organització.

L’Organització no garanteix l’autenticitat de l’entrada si no s’ha adquirit en els punts de venda oficials i tampoc no assumeix cap responsabilitat en cas de pèrdua o robatori de la mateixa.

El portador/a de l’entrada accepta que podrà aparèixer en imatges preses dins del recinte per a la seva posterior difusió informativa o promocional. Queden reservats tots els drets d’imatge i propietat intel·lectual. 


L’Organització es reserva el dret de modificar algun dels punts anteriors en benefici de l’usuari per qüestions ètiques i de satisfacció.

El portador/a de l’entrada accepta i entén que l'equip de dirigents i l'entitat organitzadora de l'activitat no són responsables de les contingències que puguin ocasionar-se en relació a la situacions sanitàries durant l'activitat.

Accepta les mesures de prevenció general i actuacions necessàries que s’hagin de dur a terme si apareix un cas amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat.


En cas de venir amb un menor de 4 anys, s’haurà d’entregar la Declaració responsable.


D'acord amb l'article 10 de la de la Llei 34/2002, del 11 de julio, de Serveis de la Sociedad de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE), l’entitat organitzadora és Bakoom Consultancy, S.L. amb localització al Carrer Puig Novell nº6 2-2 de Terrassa amb CIF B67458604.

Per a qualsevol consulta, podeu adreçar-vos via mail a: produccio@latentfest.com